Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb pozakonkursowy / Inne / Programy subregionalne

2011-09-05

Aktualizacja Wytycznych do procedury PK oraz PRS

31 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2290/74/IV/2011 przyjął aktualizację Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów.

2010-04-06

Aktualizacja Wytycznych do procedury PK oraz PRS

1 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 709/363/III/2010 przyjął aktualizację Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian zostały przedstawione w rejestrze zmian.


Plik PDF Rejestr zmian [210kB]

2009-08-20

Zaktualizowane wykazy projektów w ramach PRS

18 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałami zmienione/zmodyfikowane listy projektów PRS.

czytaj więcej

2009-01-21

Zmiany w Wytycznych do procedury PK oraz PRS

W związku z rozpoczęciem wdrażania projektów realizowanych w ramach ścieżki pozakonkursowej RPO WSL, tj. projektów kluczowych oraz projektów PRS, nastąpiła konieczność doprecyzowania zapisów Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów.
W związku z powyższym w dniu 20 stycznia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą nr 93/230/III/2009 zmiany w Wytycznych. Szczegółowy zakres zmian zawarty został w Rejestrze zmian.

2008-08-24

Wykazy projektów w ramach PRS

Zarząd Województwa przjął ostatecznie listy projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programów Rozwoju Subregionów.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013