Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Pozostałe dokumenty

2014-08-18

Informacja dla beneficjentów realizujących projekty ingerujące w elewację budynków

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi postępowania w trakcie prac remontowych i termomodernizacyjnych, które mogą zagrażać siedliskom ptaków gatunków chronionych. Informacja ta została przekazana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

czytaj więcej

2012-06-27

Jak wdrażać zasady horyzontalne Unii Europejskiej w administracji

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna przygotowała przewodnik pt. "Jak wdrażać zasady horyzontalne Unii Europejskiej w administracji" oraz dodatek "Zielone biuro".

czytaj więcej

2012-03-30

Poradnik dla beneficjentów budujących infrastrukturę szerokopasmową w ramach Działania 2.1.

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił samorządom kolejną opinię prawną, której celem jest ułatwienie samorządom prowadzenia inwestycji w sieci szerokopasmowe.

czytaj więcej

2011-06-01

Zalecenia dotyczące stosowania założeń dyrektywy 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

Dyrektywa ma zastosowanie w odniesieniu do dróg wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej.

czytaj więcej
Kategoria: Dokumenty

2009-09-02

Linia demarkacyjna

Zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013