Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe

2012-01-10

Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej - dodatkowe wyjaśnienia

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, iż podane w ogłoszeniu konkursowym nr 07.01.01-127/11 w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, wartości projektów dotyczą minimalnej całkowitej wartości projektu.

Minimalna całkowita wartość projektu:

- dla projektu realizowanego w ramach typu 2 wynosi 15 000 000 PLN
- dla projektu realizowanego w ramach typu 3 lub typu 4 wynosi 2 000 000 PLN
- dla projektu realizowanego w ramach typu 5 wynosi 1 000 000 PLN.

 


2011-09-19

Nowe opracowania prawne dla beneficjentów Działania 2.1. budujących linie światłowodowe na podbudowie infrastruktury energetycznej.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępne jest opracowanie skierowane do beneficjentów budujących infrastrukturę światłowodową przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury energetycznej.

czytaj więcej

2011-08-30

Nowe opracowania prawne do wykorzystania przy inwestycjach szerokopasmowych - dla beneficjentów Działania 2.1.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępne są opinie prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków (w tym IRU) w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz warunków udostępnienia infrastruktury publicznej przedsiębiorcom i użytkownikom końcowym w ramach pomocy de minimis.

czytaj więcej

2011-08-26

Zmiana stanowiska Prezesa UKE w sprawie art. 7 megaustawy – informacje dla beneficjentów Działania 2.1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, że 22 sierpnia br. na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawił się Komunikat dotyczący modyfikacji stanowiska Prezesa UKE w sprawie świadczenia przez JST bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu.

czytaj więcej

2011-08-22

Informacje dla beneficjentów budujących infrastrukturę szerokopasmową w ramach Działania 2.1

Urząd Komunikacji Elektronicznej za pośrednictwem Portalu Krajowego Forum Szerokopasmowego udostępnił samorządom opinie prawne i opracowania do wykorzystania przy inwestycjach szerokopasmowych.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013