Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Harmonogram

2015-07-07

Aktualizacja harmonogramu

Zarząd województwa, 06 lipca br. przyjął uchwałę nr 1191/49/V/2015, w której dokonał aktualizacji harmonogramu naboru projektów. Aktualizacja dotyczy Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacji i przedsiębiorczość, Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP RPO WSL na lata 2007-2013. Zmianie uległa data otwarcia naboru projektów z 08 lipca na 20 lipca br. Ponadto, zarząd województwa zmienił wcześniejsze stanowisko dotyczące wysokości dopuszczalnego przekroczenia alokacji w ramach kwot wnioskowanych przez wnioskodawców, w wyniku którego nastąpi zamknięcie naboru projektów. Obecnie dopuszczalny poziom przekroczenia wynosi 400% dostępnej alokacji na konkurs. Szczegółowych informacji na temat planowanego naboru wniosków udziela Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.


2015-06-29

Zmiana harmonogramu i nowe nabory w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

Kierując się efektywnym wydatkowaniem środków Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1105/45/V/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.

czytaj więcej

2013-12-12

Aktualizacja harmonogramu konkursów – nowe nabory

10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2815/300/IV/2013 przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.

Aktualizacja harmonogramu dotyczy wprowadzenia nowych naborów projektów w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, zaplanowanych do ogłoszenia jeszcze w bieżącym roku.

Nabory dotyczą następujących obszarów:

  • Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne

termin naboru: 16 grudnia 2013 r. – 17 lutego 2014 r.

alokacja naboru: 4 338 418 zł złotych (1 034 385 euro)

  • Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”

termin naboru:16 grudnia 2013 r. – 17 lutego 2014 r.

alokacja naboru: 19 440 149 złotych (4 635 007 euro)

nabór tylko dla typów projektów: 1, 2, 3 i 5.


2013-05-16

Zmiana harmonogramu konkursów – nowy nabór

14 maja 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1017/254/IV/2013 przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.

Wprowadzone w harmonogramie zmiany polegają na wpisaniu terminu nowego naboru w ramach RPO WSL:

Termin: 17 maja 2013r. - 31 lipca 2013r.
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Typ projektu 2: kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcow
Typ Beneficjenta: Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki i stowarzyszenia zawarte między nimi. Alokacja naboru: 31 807 930 mln zł (7,7 mln euro).


2012-05-10

Zmiana harmonogramu konkursów – AKTUALIZACJA

8 maja 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1191/148/IV/2012  przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.

Wprowadzone w harmonogramie zmiany polegają na zaktualizowaniu terminu konkursu dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, typy projektu 1,2,5.

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013