Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Pomoc publiczna / Inne dokumenty

2012-04-16

Ekspertyza dotycząca Pomocy Publicznej

Mając na uwadze charakter projektów składanych w ramach działania Transfer technologii i innowacji, udostępniamy Wnioskodawcom materiał pomocniczy, jakim jest "Ekspertyza dotycząca występowania pomocy publicznej lub wsparcia niestanowiącego pomocy publicznej w ramach Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji RPO WSL na lata 2007-2013".

czytaj więcej

2012-02-28

Wkład własny do projektu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało nam opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą zasad wniesienia do projektu wspieranego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wkładu własnego niepieniężnego w postaci gruntu bądź zakupionego sprzętu.

czytaj więcej

2011-07-14

Wkład własny wnoszony przez JST do projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną - stanowisko MRR

Poniżej przedstawiamy pismo Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne poruszające kwestie związane z wnoszeniem wkładu własnego przez beneficjentów z sektora finansów publicznych do projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną.

2010-09-16

Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - informacje dodatkowe

W związku z planowanym konkursem w ramach Działania 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, informujemy co następuje:

czytaj więcej

2009-05-20

Definicje sektorów – działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WSL

W dniu 14. Maja 2009r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą opracowanie „Definicje sektorów – działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

 

Opracowanie zostało przygotowane w celu umożliwienia zarówno oceniającym jak i wnioskodawcom jednoznaczne określenie, które projekty, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej są wykluczone z ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013