Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wzory oraz instrukcje / Umowy
Kategoria: Dokumenty

2012-03-22

Zaktualizowane wzory umów - wersja dziewiętnasta Podręcznika Procedur Wdrażania RPO WSL

W związku ze zmianą Podręcznika procedur wdrażania IZ RPO WSL poniżej publikujemy zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie oraz aktualną listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Zaktualizowane wzory umów - wersja osiemnasta Podręcznika Procedur Wdrażania RPO WSL

W związku z przyjęciem 18 wersji Podręcznika Procedur Wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013, poniżej publikujemy zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie projektów.

czytaj więcej

2011-06-22

Luka finansowa

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. postępowania z projektami generującymi dochód, IZ RPO WSL opracowała procedury weryfikacji wniosków o dofinansowanie na etapie zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie.

czytaj więcej

Zaktualizowane wzory umów

W związku z przyjęciem 16 wersji Podręcznika Procedur Wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013 poniżej publikujemy zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie projektów.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013