Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wytyczne IZ / Inne

2009-10-09

Procedury odwoławcze

Od 21 sierpnia 2009 roku obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 roku.

czytaj więcej

2009-07-20

Wytyczne w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL

Wytyczne regulują przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów, których całkowita wartość wynosi co najmniej 30 mln zł dla robót budowlanych lub co najmniej 5 mln zł dla dostaw bądź usług.

 

Wytyczne te stanowią załącznik nr 13 do Uszczegółowienia. Dokument dostępny w zakładce Uszczegółowienie


2009-02-25

Wytyczne IZ RPO WSL w sprawie udzielania zamówień

Wytyczne regulują prawidłowe wykorzystanie środków publicznych przy udzielaniu zamówień w ramach realizowanych projektów RPO WSL przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 ze zmianami) (np. przedsiębiorcy, podmioty gospodarcze, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, NZOZ itp.).

W dniu 24 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wytyczne IZ RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2007-2013.

Wytyczne te stanowią załącznik nr 12 do Uszczegółowienia. Najnowszy dokument dostępny w zakładce Uszczegółowienie


2008-06-20

Wytyczne IZ RPO WSL - ewidencja księgowa projektów

W dniu 17 czerwca 2008 r. Zarząd Województwa przyjął Wytyczne w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wytyczne określają sposób prowadzenia ewidencji księgowej projektów przez beneficjentów regionalnych programów operacyjnych, w zależności od formy prowadzonej przez nich księgowości.
Wytyczne uszczegóławiają w tym zakresie zapisy Umowy o dofinansowanie projektu.

Wytyczne obowiązują wszystkich Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2008-06-23

Wytyczne do LPR

W dniu 5 czerwca 2008 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął kolejną wersję Uszczegółowienia RPO WSL, którego załącznikiem nr 4 są Wytyczne dot. opracowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji.O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013