Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wzory oraz instrukcje / Rozliczanie i płatności

2014-10-27

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność.


2013-11-26

Nowa instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

Aby wypełnić wniosek o płatność należy skorzystać z modułu Elektronicznego Wniosku o Płatność w systemie SIWIZ RPO WSL.

czytaj więcej

2012-10-30

Stanowisko IZ RPO WSL - Kwalifikowalność kosztów na sporządzanie dokumentacji

W związku z pojawiającymi się we wnioskach o płatność wydatkami związanymi z opracowaniem i sporządzaniem formularzy wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji projektów oraz pozostałej dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej (oraz innych czynności pośrednio związanych z realizowaniem projektu), pojawiła się konieczność usystematyzowania kwestii dotyczącej możliwości uznania tych wydatków przez IZ RPO WSL za kwalifikowane w ramach projektów.

Poniżej przedstawiono Stanowisko IZ RPO WSL w przedmiotowej sprawie.

 


2012-10-30

Stanowisko IZ RPO WSL – Kary umowne

W związku z występowaniem w rozliczanych projektach sytuacji naliczania przez Beneficjentów kar umownych Wykonawcom z powodu niewywiązania się przez nich z postanowień zawartych w umowach, pojawiła się konieczność usystematyzowania kwestii dotyczącej wykazywania tego rodzaju przychodów w składanych wnioskach o płatność.

Poniżej przedstawiono Stanowisko IZ RPO WSL w przedmiotowej sprawie.


Wzór wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Aby wypełnić wniosek o płatność należy skorzystać z modułu Elektronicznego Wniosku o Płatność w systemie SIWIZ RPO WSL.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013