Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb pozakonkursowy / PRS-bieżące informacje

2011-03-21

Aktualizacja PRS-ów

Zarząd Województwa Śląskiego 25 marca br., zaktualizował listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRS-ów.

czytaj więcej

Stan wdrażania Programów Rozwoju Subregionów

Do 1 marca 2010 r. złożono 243 projekty PRS na kwotę dofinansowania 947 827 085,88 zł.

PRSC - 81 projektów na kwotę dofinansowania ponad 388 mln zł
PRSPd - 66 projektów na kwotę dofinansowania ponad 141 mln zł
PRSPn - 58 projektów na kwotę dofinansowania ponad 141 zł
PRSZ - 38 projektów na kwotę dofinansowania ponad 229 mln zł

Ponadto, w związku z wyborem projektów z list rezerwowych oraz ogłoszeniem 5 dodatkowych naborów PRS, w celu zagospodarowania oszczędności poprzetargowych, złożono 3 wnioski - w ramach PRSZ - 2 na kwotę dofinansowania  2 252 830,87 zł oraz w ramach PRSPn - 1 na kwotę dofinansowania 4 441 300,71 zł.

Do tej pory wybrano do dofinansowania 206 projektów na łączną kwotę 688 706 404,28 zł

PRSC - 55 projektów na kwotę dofinansowania ponad 224 mln zł
PRSPd - 58 projektów na kwotę dofinansowania ponad 121 mln zł
PRSPn - 57 projektów na kwotę dofinansowania ponad 153 mln zł
PRSZ - 36 projektów na kwotę dofinansowana ponad 188 mlnzł

W ramach PRS podpisano195 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinasowania wynoszącą ponad 651 mln zł

 


Kategoria: Wyniki

2010-07-14

Programy Rozwoju Subregionów

Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 6 lipca br. przyjął uchwały zmieniające uchwały o dofinansowaniu Programów Rozwoju Subregionów.

Nowe uchwały zatwierdzają ostatnią aktualizację Programów z dnia 1 marca br. Z list PRS usunięto projekty, z których realizacji zrezygnowano lub otrzymały ocenę negatywną. Kwoty pierwotnie przeznaczone na ich dofinansowanie zostają przesunięte do puli konkursowej RPO WSL.

Zatwierdzenie aktualizacji PRS nastąpiło po uprzednim uzgodnieniu ze stosownymi organami odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Programów.

Jednocześnie, oszczędności wygenerowane podczas realizacji projektów, pozwoliły na dofinansowanie 7 nowych projektów z list rezerwowych PRS oraz podniesienia poziomu dofinansowania 2 projektów z list podstawowych programów.

Projekty przesunięte do dofinansowania z list rezerwowych:

Subregion Południowy:

· Przebudowa drogi powiatowej 2636S Zabłocie - Drogomyśl od ul. Bielskiej w Zabłociu do ul. Głównej w Drogomyślu

· Termomodernizacja budynku kina „Beskid" w Szczyrku

· Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu

Subregion Północny:

· Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny

Subregion Zachodni:

· Modernizacja drogi gminnej - ulicy Wolności w Syryni

· Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem

· Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II

Projekty o podniesionym dofinansowaniu:

Subregion Zachodni:

· Budowa kompostowni w Jastrzębiu Zdroju - wzrost poziomu dofinansowania z 30,16% do 46,45%

 Subregion Północny

· e - Myszkovia Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim - wzrost poziomu dofinansowania z 76,38% do 85%

 

Termin zakończenia naboru nowych projektów upływa 31 grudnia 2011 r.


W ramach Programów Rozwoju Subregionów na 263 planowanych wniosków w sumie złożono ich 243, z czego 41 jest w trakcie oceny formalnej, 75 w trakcie oceny merytorycznej. Do dofinansowania wybrano 115 wniosków i podpisano już 86 umów (stan na 19 kwietnia 2010 roku).

 


2010-01-07

Do dnia 31 grudnia 2009 r. złożono 218 projektów PRS (113 projektów PRS jest w trakcie procesu oceny i wyboru, 2 projekty otrzymały ocenę negatywną, 3 projekty zostały wycofane na wniosek beneficjenta, 100 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 295 969 894,05 zł).

- w ramach Subregionu Centralnego złożono 60 projektów PRS (na 90 planowanych projektów), 39 projektów jest w trakcie oceny i wyboru, 1 projektów otrzymał ocenę negatywną, 2 projekty zostały wycofane na wniosek beneficjenta, 18 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 35 591 704,72 zł.

  - w ramach Subregionu Południowego złożono 65 projektów PRS (na 73 planowane projekty), 29 projektów jest w trakcie procesu oceny i wyboru, 36 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 79 539 084,24 zł.

- w ramach Subregionu Północnego złożono 58 projektów PRS (na 62 planowane projekty), 31 są w trakcie procesu oceny i wyboru, 1 projekt otrzymał ocenę negatywną, 1 projekt został wycofany na wniosek beneficjenta, 25 projekty zostały wybrane do dofinansowania na kwotę 52 009 464,59 zł.

-  w ramach Subregionu Zachodniego złożono 35 projektów PRS (na 38 planowanych projektów), 14 projektów jest w trakcie procesu oceny i wyboru, 21 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 128 829 640,50 zł 

W ramach naborów PRS nie złożono 15 planowanych projektów (6 w ramach PRSC, 6 w ramach PRSPd, 3 w ramach PRSPn).

Ponadto, dla projektów które przewidują realizację sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL przedłużono termin złożenia wniosku do 28 lutego 2010 roku.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013