Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wzory oraz instrukcje / Harmonogramy

Instrukcja wypełniania harmonogramu wniosków o płatność

Aby wypełnić i wysłać harmonogram, należy skorzystać z systemu SIWIZ RPO WSL.

W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatność pracownicy Referatu ds. realizacji płatności udzielają informacji na temat sporządzania ww. dokumentu pod następującymi nr telefonów:

  • Priorytet I - 32/ 77 40 147
  • Priorytet II - 32/ 77 40 147
  • Priorytet III - 32/ 77 40 155
  • Priorytet IV - 32/ 77 40 155
  • Priorytet V - 32/ 77 40 148
  • Priorytet VI - 32/ 77 40 147
  • Priorytet VII - 32/ 77 40 156
  • Priorytet VIII - 32/77 40 155
  • Priorytet IX - 32/77 40 155
Sprawozdanie dot. przyśpieszenie rozliczenia projektów
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013