Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Stan realizacji RPO / Umowy/płatności / Terminarz płatności

2011-07-21

Informacja o zwrotach środków dokonywanych na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego przekazywania informacji o zwrotach dokonanych na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w związku z uwagami Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie danych, które powinny być umieszczane w tytule zwrotów środków przekazywanych przez Beneficjentów na rachunek BGK Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w prawidłowo opisanym zwrocie powinny znaleźć się  następujące informacje:

• nazwa programu operacyjnego;
• numer projektu;
• data i kwota otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia;
• informacja czy kwota zwrotu stanowi należność główną czy odsetki (jeżeli odsetki to jakie-karne, bankowe lub umowne, ewentualnie czy jest to przychód z projektu czy kara umowna);
• tytuł zwrotu a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji - numer decyzji;
• klasyfikacja budżetowa.

 

 


2010-04-16

Zmiana terminarza płatności


2009-12-31

Umowa z BGK podpisana

Samorząd Województwa Śląskiego zawarł umowę umożliwiającą płatności ze środków europejskich na rzecz beneficjentów RPO WSL.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., płatności ze środków europejskich na rzecz beneficjentów będą dokonywane od 1 stycznia 2010 r. z rachunku Ministra Finansów otwartego w Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę tzw. Płatnika. Płatności będą dokonywane na podstawie zleceń przesyłanych do Banku w formie elektronicznej przez instytucje, które zawarły z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów.

Podpisana dziś umowa pomiędzy BGK a Samorządem Województwa ma charakter techniczny i umożliwia dostęp do portalu komunikacyjnego, poprzez który składane będą zlecenia płatności ze środków europejskich.

Beneficjenci będą otrzymywali płatności w formie zaliczki lub refundacji w dwóch przelewach:

1. tzw. płatność w części dotyczącej finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywanej przez BGK,

2. dotację celową w części dotyczącej współfinansowania krajowego (dla projektów objętych pomocą publiczną) przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013