Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Stan realizacji RPO / Umowy/płatności / Realizacja harmonogramów

2014-09-11

Kwartalna informacja o terminowości składania harmonogramów - IV kwartał 2014 r.

Od 18 do 27 sierpnia br. trwał okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 harmonogramów składania wniosków o płatność na IV kwartał 2014 r.

Niestety nie wszyscy Beneficjenci RPO WSL wywiązali się z obowiązku złożenia harmonogramu, dotyczącego wszystkich projektów od momentu wyboru do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. W związku z powyższym IZ RPO WSL prezentuje 2 listy projektów:

1. Lista projektów, dla których złożono w terminie harmonogram na IV kwartał 2014 r.
2. Lista projektów, dla których nie złożono w terminie harmonogramu na IV kwartał 2014 r.

Listy sporządzono w oparciu o dane z Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ RPO WSL) - stan na 28.08.2014 r.


2014-07-01

Kwartalna informacja o terminowości składania harmonogramów - III kwartał 2014 r.

Od 4 do 20 czerwca br. trwał okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 harmonogramów składania wniosków o płatność na III kwartał 2014 r.

Niestety nie wszyscy Beneficjenci RPO WSL wywiązali się z obowiązku złożenia harmonogramu, dotyczącego wszystkich projektów od momentu wyboru do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. W związku z powyższym IZ RPO WSL prezentuje 2 listy projektów:

1. Lista projektów, dla których złożono w terminie harmonogram na III kwartał 2014 r.

2. Lista projektów, dla których nie złożono w terminie harmonogramu na III kwartał 2014 r.

Listy sporządzono w oparciu o dane z Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ RPO WSL) - stan na 24.06.2014 r.


2014-03-27

Realizacja harmonogramów w lutym 2014 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 przedstawia dwie listy projektów:

1. Lista projektów, dla których w lutym 2014 r. złożono papierową wersję wniosku o płatność na kwotę zgodną z harmonogramem, na większą kwotę albo wcześniej niż planowano.

2. Lista projektów, dla których w lutym 2014 r. nie wpłynął wniosek o płatność w wersji papierowej zgodnie z harmonogramem, wpłynął wniosek na mniejszą kwotę, wniosek spóźniony albo wniosek nieujęty w harmonogramie.*

Listy sporządzono w oparciu o dane z Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ) - stan na 10.03.2014 r. W zestawieniu uwzględniono wszystkie wnioski o płatność, które wpłynęły do IZ w wersji papierowej w terminie od 1 do 28 lutego 2014 r.

 *Na liście znalazł się także 1 projekt, dla którego błędnie wypełniono harmonogram mimo złożenia wniosku o płatność końcową.


2014-03-18

Kwartalna informacja o terminowości składania harmonogramów - II kwartał 2014 r.

Od 3 do 14 marca br. trwał okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 harmonogramów składania wniosków o płatność na II kwartał 2014 r.

Pragniemy poinformować, że tym razem z obowiązku złożenia harmonogramu, dotyczącego wszystkich projektów od momentu wyboru do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową, wywiązali się wszyscy Beneficjenci RPO WSL.

Poniżej zamieszczono listę projektów, dla których złożono harmonogram na IV kwartał br., sporządzoną w oparciu o dane z Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ) - stan na 17.03.2014 r.


2014-02-13

Realizacja harmonogramów w styczniu 2014 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 przedstawia dwie listy projektów:

1. Lista projektów, dla których w styczniu 2014 r. złożono papierową wersję wniosku o płatność na kwotę zgodną z harmonogramem, na większą kwotę albo wcześniej niż planowano.

2. Lista projektów, dla których w styczniu 2014 r. nie wpłynął wniosek o płatność w wersji papierowej zgodnie z harmonogramem, wpłynął wniosek na mniejszą kwotę, wniosek spóźniony albo wniosek nieujęty w harmonogramie.*

Listy sporządzono w oparciu o dane z Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO WSL (SIWIZ) - stan na 06.02.2014 r. W zestawieniu uwzględniono wszystkie wnioski o płatność, które wpłynęły do IZ w wersji papierowej w terminie od 2 do 31 stycznia 2014 r.

*Na liście znalazł się także 1 projekt, dla którego błędnie wypełniono harmonogram mimo złożenia wniosku o płatność końcową.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013