Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wytyczne IZ / Zaliczki

2011-09-22

Aktualizacja wytycznych w zakresie zasad udzielania zaliczek

20 września 2011 roku Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 zatwierdziła aktualizację „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości-IPII."

W ramach przyjętych wytycznych uszczegółowione zostały zapisy w zakresie maksymalnych kwot środków zaliczki, jakie beneficjenci mogą otrzymać oraz zasad naliczania odsetek od nieterminowego rozliczenia środków zaliczki. Wytyczne uzupełnione zostały również o zapis umożliwiający odmowę wypłaty kolejnej transzy zaliczki przez IZ RPO WSL,  w przypadku nieuzasadnionego niewykorzystania wcześniej otrzymanych środków zaliczki przez beneficjentów.

Zasady udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom RPO WSL 2007-2013, ujęte w ramach ww. wytycznych wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa i obowiązują beneficjentów, którzy posiadają czynne umowy o dofinansowanie.

Przyjęte Wytyczne dotyczą wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - Instytucję Pośredniczącą drugiego Stopnia RPO WSL 2007-2013.


Plik PDF Wytyczne [172kB]

2011-02-16

Aktualizacja wytycznych w zakresie zasad udzielania zaliczek

10 lutego 2011 roku Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 zatwierdziła aktualizację „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości-IPII.

czytaj więcej

2010-08-02

Wytyczne IZ RPO WSL w zakresie Zasad udzielania wsparcia w formie zaliczek

29 lipca 2010 roku zatwierdzono uzupełnienie „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczosci - IP II.

czytaj więcej
Kategoria: Dokumenty

2010-06-28

Zaktualizowane wytyczne w zakresie zaliczek

24 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości-IP2.

czytaj więcej
Kategoria: Dokumenty

2010-06-23

Wytyczne w zakresie zaliczek

15 czerwca 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczek Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości-IP2 RPO WSL 2007-2013.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013