Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Stan realizacji RPO / Podsumowania / 2011

2012-01-13

Postęp we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Alokacja RPO WSL wynosi obecnie 1 721 737 554 Euro (EFRR), co zgodnie z algorytmem ministerstwa finansów przy kursie 1 euro = 4,1579 zł stanowi kwotę 7 139 582 447 zł. W roku 2012 dysponować będziemy kwotą 1 747 104 507 Euro (EFRR), gdyż alokacja programu zwiększy się o środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego.

Najważniejsze informacje dotyczące stanu wdrażania:

Od początku okresu programowania do dofinansowania wybrano 3 782 projekty, których wnioskowane dofinansowanie wynosiło ponad 6,5 miliarda złotych.

Wartość wniosków wybranych do dofinansowania w Wydziale Rozwoju Regionalnego stanowi 95% alokacji.

Stan kontraktacji na 31 grudnia 2011 r. to 3 122 umowy na kwotę dofinansowania ponad 5 miliardów złotych, co stanowi  74% alokacji programu.

Od początku realizacji programu Wydział Rozwoju Regionalnego przeprowadził 681 kontroli na projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013