Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Trwałość projektów
Kategoria: Dokumenty

2014-10-27

Wyniki kontroli NIK

Materiał przedstawia ocenę Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji zadania dotyczącego zapewnienia zachowania trwałości projektów przez m.in. beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

czytaj więcej

2012-06-06

Zmiany w okresie trwałości

W miarę monitorowania projektów dofinansowanych ze środków RPO WSL w okresie trwałości pojawiają się sytuacje problematyczne (np. zmiany w założeniach funkcjonowania obiektów, polityce taryfowej, zmiany formy zarządzania projektami).

czytaj więcej

2012-06-06

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Poniżej przedstawiamy dokumenty pomocnicze udostępnione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczące analizy zagadnień trwałości projektu w kontekście praktycznych problemów interpretacyjnych.

czytaj więcej

2011-11-03

Ankiety dotyczące trwałości projektów

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca RPO WSL zobowiązana jest do monitorowania projektów współfinansowanych z EFRR w okresie trwałości projektów, tj. 5 lat od daty zakończenia projektu rozumianej jako data dokonania ostatniej refundacji poniesionych wydatków.

czytaj więcej


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013