Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Stan realizacji RPO / Podsumowania / 2015

2016-02-23

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w poszczególnych subregionach na dzień 31 grudnia 2015 r.

Postęp we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na IV kwartał 2015 r. Alokacja RPO WSL 2007-2013 wynosząca 1 747 104 507 euro (EFRR) na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiła kwotę 7 307 943 823 zł (środki przeliczone zostały zgodnie z algorytmem Ministerstwa Finansów przy kursie 1 euro=4,2631 zł).

Najważniejsze informacje dotyczące stanu wdrażania:

Od początku okresu programowania do dofinansowania wybrano 5 204 projekty, których wnioskowane dofinansowanie wynosiło ponad 7,3 miliarda złotych, co stanowi 100% alokacji (wybór następował z uwzględnieniem oszczędności z projektów zakończonych oraz potencjalnych oszczędności z projektów w trakcie realizacji).

Stan kontraktacji na 31 grudnia 2015 r. to 5 165 umowy na kwotę dofinansowania 7,25 miliarda złotych (EFRR), co stanowi prawie 100% alokacji Programu.

Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 wypłacono już ponad 6,6 miliardów złotych (91% alokacji).

Do końca IV kwartału 2015 r. zakończono realizację 4 805 projektów.


2015-04-28

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w poszczególnych subregionach na dzień 31 marca 2015 r.

Postęp we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na I kwartał 2015 r. Alokacja RPO WSL 2007-2013 wynosząca 1 747 104 507 euro (EFRR) na dzień 31 marca 2015 r. stanowiła kwotę 7 287 657 336 zł (środki przeliczone zostały zgodnie z algorytmem Ministerstwa Finansów przy kursie 1 euro=4,1535 zł).

Najważniejsze informacje dotyczące stanu wdrażania:

Od początku okresu programowania do dofinansowania wybrano 5 022 projekty, których wnioskowane dofinansowanie wynosiło ponad 7,3 miliarda złotych, czyli ponad 100% alokacji (wybór następował z uwzględnieniem oszczędności z projektów zakończonych oraz potencjalnych oszczędności z projektów w trakcie realizacji).

Stan kontraktacji na 31 marca 2015 r. to 4 984 umowy na kwotę dofinansowania 7,2 miliarda złotych (EFRR), co stanowi ok. 99 % alokacji Programu.

Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 wypłacono już ponad 6 miliardów złotych (83 % alokacji).

Do końca pierwszego kwartału 2015 r. zakończono realizację 4 352 projektów.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013