Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wzory oraz instrukcje / Zwrot środków przez beneficjenta / Zwrot niewykorzytanej zaliczki - w terminie

2015-05-13

Zwrot niewykorzystanej zaliczki - w terminie

IZ RPO WSL na lata 2007-2013 informuje, że zwrotu nierozliczonej części zaliczki zwracanego w terminie należy dokonywać na rachunki bankowe, z których Beneficjent otrzymał środki tj. 

1) w przypadku nierozliczonej części zaliczki pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

na rachunek Ministra Finansów prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego

o numerze: 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003

Tytuł przelewu powinien zawierać dane charakteryzujące zwrot.

W przypadku kiedy w tytule przelewu nie mieszczą się wszystkie dane identyfikujące zwrot należy niezwłocznie przekazać do Banku Gospodarstwa Krajowego, na adres: bgkzlecenia@bgk.com.pl, wyjaśnienie zgodnie z poniższym wskazaniem:

• nr projektu: …………………..

• tytuł zwrotu:………………….

• kwota otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot: ………………….

• data otrzymania z BGK płatności, której dotyczy zwrot: ……………

• data dokonania zwrotu: ………………….(w przypadku przesyłania wyjaśnień mailem)

• kwota zwrotu:

a) należność główna: ………………………

b) odsetki:…………………….

c) inne (np. przychody, kary umowne, itp.):……………………. 

2) w przypadku nierozliczonej części zaliczki pochodzącej ze środków budżetu państwa (BP):

na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzony w Banku Pekao S.A. odpowiadający priorytetowi, w ramach którego Beneficjent realizuje dany projekt, wg zestawienia:

WYKAZ RACHUNKÓW UM WSL DO OBSŁUGI RPO WSL NA LATA 2007-2013

Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

12 1240 6292 1111 0010 5063 4737

Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne 60 1240 6292 1111 0010 5063 4649

Priorytet III - Turystyka 46 1240 6292 1111 0010 5063 4610

Priorytet IV - Kultura 15 1240 6292 1111 0010 5063 4489

Priorytet V - Środowisko 45 1240 6292 1111 0010 5063 4434

Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast 56 1240 6292 1111 0010 5063 4333

Priorytet VII - Transport 44 1240 6292 1111 0010 5063 4258

Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna 14 1240 6292 1111 0010 5063 4216

Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja 71 1240 6292 1111 0010 5063 4160
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013