Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wzory oraz instrukcje / Zwrot środków przez beneficjenta / Zwrot wydatków niekwalifikowanych

2015-05-13

Zwrot odsetek niekwalifikowanych

IZ RPO WSL na lata 2007-2013 informuje, iż zwrotu środków, odpowiadających dofinansowaniu (EFRR i budżet państwa), stanowiących wydatki niekwalifikowalne, w tym m.in.: zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych, pobranych w nadmiernej wysokości, z naruszeniem procedur (zgodnie z wezwaniem do zwrotu) lub wydatków wyłączonych, jak również zwrotu kar umownych i innych dochodów incydentalnych należy dokonywać na rachunek:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzony w Banku Pekao S.A. odpowiadający priorytetowi, w ramach którego Beneficjent realizuje dany projekt, wg zestawienia.

WYKAZ RACHUNKÓW UMWSL DO OBSŁUGI RPO WSL NA LATA 2007-2013

Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

12 1240 6292 1111 0010 5063 4737

Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne 60 1240 6292 1111 0010 5063 4649

Priorytet III - Turystyka 46 1240 6292 1111 0010 5063 4610

Priorytet IV - Kultura 15 1240 6292 1111 0010 5063 4489

Priorytet V - Środowisko 45 1240 6292 1111 0010 5063 4434

Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast 56 1240 6292 1111 0010 5063 4333

Priorytet VII - Transport 44 1240 6292 1111 0010 5063 4258

Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna 14 1240 6292 1111 0010 5063 4216

Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja 71 1240 6292 1111 0010 5063 4160
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013