Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Wyniki
Filtruj:
Priorytet:

Rok zakończenia:

Ścieżka naboru:
Projekty Kluczowe
Konkursowa
Programy Rozwoju Subregionów
Konkursy ogłaszane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Stan naboru:
Wybór kryterium:
Znaleziono naborów: 64
Priorytet
Działanie/Poddziałanie
Termin naboru
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: 02.02.00-001/07
2007-12-29 2008-03-03
Proszę czekać
V Środowisko 5.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa
[rozwiń] numer naboru: 05.01.00-002/07
2007-12-29 2008-03-03
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.2.0 Infrastruktura lecznictwa otwartego
[rozwiń] numer naboru: 09.02.00-005/08
2008-03-04 2008-05-05
Proszę czekać
IV Kultura 4.3.0 Promocja kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.03.00-004/08
2008-03-04 2008-05-05
Proszę czekać
III Turystyka 3.4.0 Promocja turystyki
[rozwiń] numer naboru: 03.04.00-003/08
2008-03-04 2008-05-05
Proszę czekać
VIII Infrastruktura edukacyjna 8.2.0 Infrastruktura placówek oświaty
[rozwiń] numer naboru: 08.02.00-007/08
2008-04-04 2008-06-04
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: 07.01.02-006/08
2008-04-04 2008-06-04
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2 Promocja inwestycyjna
[rozwiń] numer naboru: 01.01.02-050/08
2008-07-04 2008-09-04
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.01.00-051/08
2008-07-04 2008-09-04
Proszę czekać
V Środowisko 5.5.0 Dziedzictwo przyrodnicze
[rozwiń] numer naboru: 05.05.00-058/08
2008-09-05 2008-11-05
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.3.0 Lokalna infrastruktura sportowa
[rozwiń] numer naboru: 09.03.00-062/08
2008-12-05 2009-02-05
Proszę czekać
V Środowisko 5.4.0 Zarządzanie środowiskiem
[rozwiń] numer naboru: 05.04.00-061/08
2008-12-05 2009-02-05
Proszę czekać
IV Kultura 4.2.0 System informacji kulturalnej
[rozwiń] numer naboru: 04.02.00-060/08
2008-12-05 2009-02-05
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: 07.01.01-063/09
2009-01-07 2009-03-09
Proszę czekać
VIII Infrastruktura edukacyjna 8.3.0 Infrastruktura kształcenia ustawicznego
[rozwiń] numer naboru: 08.03.00-064/09
2009-01-07 2009-03-09
Proszę czekać
V Środowisko 5.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa
[rozwiń] numer naboru: 05.01.00-066/09
2009-02-06 2009-04-06
Proszę czekać
VIII Infrastruktura edukacyjna 8.1.0 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
[rozwiń] numer naboru: 08.01.00-071/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: 07.01.02-070/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.01.00-069/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
III Turystyka 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: 03.01.02-068/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.1.0 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
[rozwiń] numer naboru: 09.01.00-072/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
VIII Infrastruktura edukacyjna 8.1.0 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
[rozwiń] numer naboru: 08.01.00-67/09
2009-02-06 2009-05-06
Proszę czekać
IV Kultura 4.3.0 Promocja kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.03.00-073/09
2009-03-06 2009-05-06
Proszę czekać
VII Transport 7.2.0 Transport publiczny
[rozwiń] numer naboru: 07.02.00-075/09
2009-06-26 2009-08-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: 05.02.00-078/09
2009-07-07 2009-09-10
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.1.0 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
[rozwiń] numer naboru: 09.01.00-077/09
2009-07-07 2009-09-10
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2 Promocja inwestycyjna
[rozwiń] numer naboru: 01.01.02-076/09
2009-07-07 2009-09-10
Proszę czekać
III Turystyka 3.4.0 Promocja turystyki
[rozwiń] numer naboru: 03.04.00-079/09
2009-07-20 2009-09-10
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
[rozwiń] numer naboru: 01.01.01-080/09
2009-08-31 2009-10-26
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: 07.01.02-082/09
2009-09-08 2009-11-06
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: 02.02.00-084/09
2009-10-06 2009-12-07
Proszę czekać
III Turystyka 3.3.0 Systemy informacji turystycznej
[rozwiń] numer naboru: 03.03.00-086/09
2009-12-08 2010-02-05
Proszę czekać
IV Kultura 4.2.0 System informacji kulturalnej
[rozwiń] numer naboru: 04.02.00-087/10
2010-01-08 2010-03-08
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: 05.03.00-089/10
2010-03-05 2010-05-05
Proszę czekać
IV Kultura 4.3.0 Promocja kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.03.00-088/10
2010-03-05 2010-05-05
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: 02.01.00-090/10
2010-03-08 2010-05-31
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-092/10
2010-04-30 2010-08-02
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-091/10
2010-04-30 2010-08-02
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.01-094/10
2010-05-17 2010-08-17
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.01-093/10
2010-05-17 2010-08-17
Proszę czekać
III Turystyka 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: 03.01.02-095/10
2010-07-08 2010-09-08
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2 Promocja inwestycyjna
[rozwiń] numer naboru: 01.01.02-104/10
2010-09-07 2010-11-08
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.02-101/10
2010-08-19 2010-11-19
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.02-100/10
2010-08-19 2010-11-19
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.1.0 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
[rozwiń] numer naboru: 09.01.00-105/10
2010-09-28 2010-11-29
Proszę czekać
V Środowisko 5.4.0 Zarządzanie środowiskiem
[rozwiń] numer naboru: 05.04.00-106/10
2010-11-08 2011-01-10
Proszę czekać
V Środowisko 5.5.0 Dziedzictwo przyrodnicze
[rozwiń] numer naboru: 05.05.00-107/10
2010-11-08 2011-01-10
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2 Promocja inwestycyjna
[rozwiń] numer naboru: 01.01.02-109/11
2011-04-06 2011-06-06
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: 05.03.00-108/11
2011-04-06 2011-06-06
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: 02.01.00-110/11
2011-04-08 2011-07-11
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-119/11
2011-06-10 2011-09-12
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-118/11
2011-06-10 2011-09-12
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: 03.02.02-121/11
2011-09-15 2011-11-17
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: 07.01.01-127/11
2011-12-19 2012-01-31
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-129/12
2012-03-07 2012-05-11
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: 02.02.00-128/12
2012-03-07 2012-05-11
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: 02.01.00-131/12
2012-04-18 2012-06-20
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
[rozwiń] numer naboru: 01.01.01-132/12
2012-04-18 2012-09-03
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-133/12
2012-06-29 2012-09-17
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
[rozwiń] numer naboru: 01.01.01-135/13
2013-05-17 2013-08-01
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.01-138/13
2013-12-16 2014-02-19
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: 03.02.02-137/13
2013-12-16 2014-02-19
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: 07.01.02-143/15
2015-06-08 2015-07-27
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: 07.01.01-142/15
2015-06-08 2015-07-27
Proszę czekać

O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013