Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb pozakonkursowy / Wyniki / Programy subregionalne
Filtruj:
Priorytet:

Rok zakończenia:

Ścieżka naboru:
Projekty Kluczowe
Konkursowa
Programy Rozwoju Subregionów
Subregion:
Konkursy ogłaszane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Stan naboru:
Wybór kryterium:
Znaleziono naborów: 54
Priorytet
Działanie/Poddziałanie
Termin naboru
V Środowisko 5.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-05.01.00-42/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-03.02.02-29/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-07.01.01-48/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.01.00-16/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-06.02.02-35/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-04.01.00-22/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-04.01.00-41/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-02.02.00-28/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-06.02.02-47/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSC-04.01.00-15/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-06.02.01-34/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-02.02.00-21/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-03.02.02-40/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-06.02.01-46/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: PRSC-03.02.02-14/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-06.01.00-33/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-02.02.00-39/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-06.01.00-45/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSC-02.02.00-13/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-05.03.00-32/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSC-06.02.01-19/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-06.02.02-25/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-05.03.00-44/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-05.02.00-31/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.03.00-18/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-07.01.02-37/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-06.01.00-24/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-05.02.00-43/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-04.01.00-30/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-07.01.02-49/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.02.00-17/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-07.01.01-36/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-05.03.00-23/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-02.01.00-27/08
2008-05-23 2010-03-01
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-02.01.00-20/08
2008-05-23 2010-03-01
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-02.01.00-38/08
2008-05-23 2010-03-01
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSC-02.01.00-12/08
2008-05-23 2010-03-01
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-06.02.02-102/10
2010-08-12 2010-08-19
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSC-02.02.00-122/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-02.02.00-120/11
2011-08-08 2012-01-02
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-07.01.02-99/10
2010-08-02 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.02.00-116/11
2011-04-26 2012-01-02
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSC-06.02.01-126/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-05.03.00-98/10
2010-08-02 2012-01-02
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-04.01.00-114/11
2011-04-26 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.03.00-125/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-07.01.02-97/10
2010-08-02 2012-01-02
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSC-04.01.00-113/11
2011-04-26 2012-01-02
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSC-04.01.00-124/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-05.03.00-96/10
2010-08-02 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.03.00-115/11
2011-04-19 2012-01-02
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: PRSC-03.02.02-123/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSC-02.01.00-112/11
2011-04-18 2012-01-02
Proszę czekać

O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013