Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Stan realizacji RPO / Lista beneficjentów zgodnie z rozp. KE 1828/2006
Filtruj:
Priorytet:

Rok zakończenia:

Ścieżka naboru:
Projekty Kluczowe
Konkursowa
Programy Rozwoju Subregionów
Konkursy ogłaszane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Stan naboru:
Wybór kryterium:
Łączna liczba naborów: 163
Priorytet
Działanie/Poddziałanie
Termin naboru
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
[rozwiń] numer naboru: PK-01.01.01-059/08
2008-10-30 2010-06-30
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
[rozwiń] numer naboru: 01.01.01-080/09
2009-08-31 2009-10-26
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
[rozwiń] numer naboru: 01.01.01-132/12
2012-04-18 2012-09-03
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
[rozwiń] numer naboru: 01.01.01-135/13
2013-05-17 2013-08-01
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2 Promocja inwestycyjna
[rozwiń] numer naboru: 01.01.02-050/08
2008-07-04 2008-09-04
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2 Promocja inwestycyjna
[rozwiń] numer naboru: 01.01.02-076/09
2009-07-07 2009-09-10
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2 Promocja inwestycyjna
[rozwiń] numer naboru: 01.01.02-104/10
2010-09-07 2010-11-08
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.1.2 Promocja inwestycyjna
[rozwiń] numer naboru: 01.01.02-109/11
2011-04-06 2011-06-06
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.01-001/08
2008-06-06 2008-08-05
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.01-003/08
2008-10-28 2009-04-03
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.01-007/09
2009-04-15 2009-09-09
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.02-002/08
2008-09-05 2008-11-05
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.02-004/08
2008-10-28 2009-04-03
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.02-008/09
2009-04-15 2009-09-09
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.03-006/09
2009-03-13 2009-05-13
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.03-012/10
2010-02-12 2010-04-15
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.03-020/12
2012-05-08 2012-07-09
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.04-010/09
2009-08-12 2009-11-12
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.04-011/09
2009-09-10 2010-04-02
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.04-014/10
2010-04-15 2011-04-14
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.04-017/11
2011-04-15 2012-01-23
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.04-018/11
2011-09-15 2011-12-07
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
[rozwiń] numer naboru: SCP-01.02.04-021/15
2015-07-20 2015-08-14
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-092/10
2010-04-30 2010-08-02
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-091/10
2010-04-30 2010-08-02
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-119/11
2011-06-10 2011-09-12
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-118/11
2011-06-10 2011-09-12
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-129/12
2012-03-07 2012-05-11
Proszę czekać
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1.3.0 Transfer technologii i innowacji
[rozwiń] numer naboru: 01.03.00-133/12
2012-06-29 2012-09-17
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-02.01.00-27/08
2008-05-23 2010-03-01
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-02.01.00-20/08
2008-05-23 2010-03-01
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-02.01.00-38/08
2008-05-23 2010-03-01
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSC-02.01.00-12/08
2008-05-23 2010-03-01
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: 02.01.00-090/10
2010-03-08 2010-05-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: 02.01.00-110/11
2011-04-08 2011-07-11
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: PRSC-02.01.00-112/11
2011-04-18 2012-01-02
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
[rozwiń] numer naboru: 02.01.00-131/12
2012-04-18 2012-06-20
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: 02.02.00-001/07
2007-12-29 2008-03-03
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-02.02.00-28/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-02.02.00-21/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-02.02.00-39/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSC-02.02.00-13/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: 02.02.00-084/09
2009-10-06 2009-12-07
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-02.02.00-120/11
2011-08-08 2012-01-02
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: PRSC-02.02.00-122/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
II Społeczeństwo Informacyjne 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych
[rozwiń] numer naboru: 02.02.00-128/12
2012-03-07 2012-05-11
Proszę czekać
III Turystyka 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego - przedsiębiorcy
[rozwiń] numer naboru: SCP-03.01.01-005/09
2009-03-06 2009-05-06
Proszę czekać
III Turystyka 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego - przedsiębiorcy
[rozwiń] numer naboru: SCP-03.01.01-013/10
2010-03-05 2010-05-05
Proszę czekać
III Turystyka 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego - przedsiębiorcy
[rozwiń] numer naboru: SCP-03.01.01-019/12
2012-01-09 2012-03-07
Proszę czekać
III Turystyka 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: 03.01.02-068/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
III Turystyka 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: 03.01.02-095/10
2010-07-08 2010-09-08
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna - przedsiębiorcy
[rozwiń] numer naboru: SCP-03.02.01-009/09
2009-04-07 2009-06-08
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna - przedsiębiorcy
[rozwiń] numer naboru: SCP-03.02.01-015/10
2010-06-07 2010-08-09
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna - przedsiębiorcy
[rozwiń] numer naboru: SCP-03.02.01-016/11
2011-03-07 2011-05-09
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-03.02.02-29/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-03.02.02-40/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: PRSC-03.02.02-14/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: PK-03.02.02-052/08
2008-07-30 2010-12-30
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: 03.02.02-121/11
2011-09-15 2011-11-17
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: PRSC-03.02.02-123/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
III Turystyka 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
[rozwiń] numer naboru: 03.02.02-137/13
2013-12-16 2014-02-19
Proszę czekać
III Turystyka 3.3.0 Systemy informacji turystycznej
[rozwiń] numer naboru: 03.03.00-086/09
2009-12-08 2010-02-05
Proszę czekać
III Turystyka 3.4.0 Promocja turystyki
[rozwiń] numer naboru: 03.04.00-003/08
2008-03-04 2008-05-05
Proszę czekać
III Turystyka 3.4.0 Promocja turystyki
[rozwiń] numer naboru: 03.04.00-079/09
2009-07-20 2009-09-10
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-04.01.00-22/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-04.01.00-41/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSC-04.01.00-15/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-04.01.00-30/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.01.00-051/08
2008-07-04 2008-09-04
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PK-04.01.00-057/08
2008-08-21 2008-09-26
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.01.00-069/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSC-04.01.00-113/11
2011-04-26 2012-01-02
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-04.01.00-114/11
2011-04-26 2012-01-02
Proszę czekać
IV Kultura 4.1.0 Infrastruktura kultury
[rozwiń] numer naboru: PRSC-04.01.00-124/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
IV Kultura 4.2.0 System informacji kulturalnej
[rozwiń] numer naboru: 04.02.00-060/08
2008-12-05 2009-02-05
Proszę czekać
IV Kultura 4.2.0 System informacji kulturalnej
[rozwiń] numer naboru: 04.02.00-087/10
2010-01-08 2010-03-08
Proszę czekać
IV Kultura 4.3.0 Promocja kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.03.00-004/08
2008-03-04 2008-05-05
Proszę czekać
IV Kultura 4.3.0 Promocja kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.03.00-073/09
2009-03-06 2009-05-06
Proszę czekać
IV Kultura 4.3.0 Promocja kultury
[rozwiń] numer naboru: 04.03.00-088/10
2010-03-05 2010-05-05
Proszę czekać
V Środowisko 5.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa
[rozwiń] numer naboru: 05.01.00-002/07
2007-12-29 2008-03-03
Proszę czekać
V Środowisko 5.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-05.01.00-42/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.01.00-16/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa
[rozwiń] numer naboru: 05.01.00-066/09
2009-02-06 2009-04-06
Proszę czekać
V Środowisko 5.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa
[rozwiń] numer naboru: PK-05.01.00-083/09
2009-09-14 2010-03-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.02.00-17/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-05.02.00-31/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-05.02.00-43/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: 05.02.00-078/09
2009-07-07 2009-09-10
Proszę czekać
V Środowisko 5.2.0 Gospodarka odpadami
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.02.00-116/11
2011-04-26 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-05.03.00-23/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-05.03.00-32/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-05.03.00-44/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.03.00-18/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: 05.03.00-089/10
2010-03-05 2010-05-05
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-05.03.00-98/10
2010-08-02 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-05.03.00-96/10
2010-08-02 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: 05.03.00-108/11
2011-04-06 2011-06-06
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.03.00-115/11
2011-04-19 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
[rozwiń] numer naboru: PRSC-05.03.00-125/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
V Środowisko 5.4.0 Zarządzanie środowiskiem
[rozwiń] numer naboru: 05.04.00-061/08
2008-12-05 2009-02-05
Proszę czekać
V Środowisko 5.4.0 Zarządzanie środowiskiem
[rozwiń] numer naboru: 05.04.00-106/10
2010-11-08 2011-01-10
Proszę czekać
V Środowisko 5.5.0 Dziedzictwo przyrodnicze
[rozwiń] numer naboru: 05.05.00-058/08
2008-09-05 2008-11-05
Proszę czekać
V Środowisko 5.5.0 Dziedzictwo przyrodnicze
[rozwiń] numer naboru: 05.05.00-107/10
2010-11-08 2011-01-10
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PK-06.01.00-008/08
2008-04-11 2008-05-12
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-06.01.00-33/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-06.01.00-45/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-06.01.00-24/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PK-06.01.00-055/08
2008-08-20 2008-11-28
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PK-06.01.00-056/08
2008-08-20 2009-02-28
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PK-06.01.00-081/09
2009-08-26 2009-09-30
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
[rozwiń] numer naboru: PK-06.01.00-085/09
2009-10-01 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-06.02.01-34/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-06.02.01-46/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSC-06.02.01-19/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.01-093/10
2010-05-17 2010-08-17
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.01-094/10
2010-05-17 2010-08-17
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSC-06.02.01-126/11
2011-11-16 2012-01-02
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.01-138/13
2013-12-16 2014-02-19
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-06.02.02-35/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-06.02.02-47/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-06.02.02-25/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-06.02.02-102/10
2010-08-12 2010-08-19
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.02-101/10
2010-08-19 2010-11-19
Proszę czekać
VI Zrównoważony rozwój miast 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta
[rozwiń] numer naboru: 06.02.02-100/10
2010-08-19 2010-11-19
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.01-010/08
2008-04-11 2008-05-12
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.01-009/08
2008-04-11 2008-05-12
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-07.01.01-36/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-07.01.01-48/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.01-054/08
2008-08-07 2009-10-29
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: 07.01.01-063/09
2009-01-07 2009-03-09
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.01-065/09
2009-01-08 2009-09-15
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.01-111/11
2011-04-15 2011-10-17
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: 07.01.01-127/11
2011-12-19 2012-01-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych
[rozwiń] numer naboru: 07.01.01-142/15
2015-06-08 2015-07-27
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: 07.01.02-006/08
2008-04-04 2008-06-04
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-07.01.02-49/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSPn-07.01.02-37/08
2008-05-23 2009-12-31
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: 07.01.02-070/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: 07.01.02-082/09
2009-09-08 2009-11-06
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSZ-07.01.02-99/10
2010-08-02 2012-01-02
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PRSPd-07.01.02-97/10
2010-08-02 2012-01-02
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.02-117/11
2011-07-06 2011-07-22
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.02-130/12
2012-04-02 2012-06-04
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.02-134/12
2012-09-24 2012-11-26
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.02-136/13
2013-10-18 2013-12-06
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.02-139/14
2014-03-26 2014-05-23
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.02-140/14
2014-10-31 2014-12-30
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: PK-07.01.02-141/15
2015-03-09 2015-05-08
Proszę czekać
VII Transport 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
[rozwiń] numer naboru: 07.01.02-143/15
2015-06-08 2015-07-27
Proszę czekać
VII Transport 7.2.0 Transport publiczny
[rozwiń] numer naboru: PK-07.02.00-011/08
2008-04-11 2008-05-12
Proszę czekać
VII Transport 7.2.0 Transport publiczny
[rozwiń] numer naboru: 07.02.00-075/09
2009-06-26 2009-08-31
Proszę czekać
VII Transport 7.2.0 Transport publiczny
[rozwiń] numer naboru: PK-07.02.00-074/09
2009-06-26 2009-07-31
Proszę czekać
VIII Infrastruktura edukacyjna 8.1.0 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
[rozwiń] numer naboru: PK-08.01.00-053/08
2008-08-06 2010-12-31
Proszę czekać
VIII Infrastruktura edukacyjna 8.1.0 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
[rozwiń] numer naboru: 08.01.00-67/09
2009-02-06 2009-05-06
Proszę czekać
VIII Infrastruktura edukacyjna 8.1.0 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
[rozwiń] numer naboru: 08.01.00-071/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
VIII Infrastruktura edukacyjna 8.2.0 Infrastruktura placówek oświaty
[rozwiń] numer naboru: 08.02.00-007/08
2008-04-04 2008-06-04
Proszę czekać
VIII Infrastruktura edukacyjna 8.3.0 Infrastruktura kształcenia ustawicznego
[rozwiń] numer naboru: 08.03.00-064/09
2009-01-07 2009-03-09
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.1.0 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
[rozwiń] numer naboru: 09.01.00-072/09
2009-03-02 2009-04-17
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.1.0 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
[rozwiń] numer naboru: 09.01.00-077/09
2009-07-07 2009-09-10
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.1.0 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
[rozwiń] numer naboru: 09.01.00-105/10
2010-09-28 2010-11-29
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.2.0 Infrastruktura lecznictwa otwartego
[rozwiń] numer naboru: 09.02.00-005/08
2008-03-04 2008-05-05
Proszę czekać
IX Zdrowie i rekreacja 9.3.0 Lokalna infrastruktura sportowa
[rozwiń] numer naboru: 09.03.00-062/08
2008-12-05 2009-02-05
Proszę czekać

O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013