Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2006-03-01

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - wersja druga

Dnia 28 lutego 2006 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął drugą wersję „Wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.
Dokument został opracowany na kanwie pierwszej wersji „Wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego 2 listopada 2005 roku oraz przy uwględnieniu uwag zgłoszonych w wyniku konsultacji społecznych. Zmiany w nowo przyjętym dokumencie wynikają z przeobrażeń w projektach rozporządzeń unijnych, dotyczących Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego oraz transpozycji w dokumentach krajowych ustanawiających zasady konstruowania regionalnych programów operacyjnych. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” stał się programem współfinansowanym jedynie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Znacznym przekształceniom, w stosunku do poprzedniej wersji programu, uległa struktura RPO, dotycząca podziału na priorytety i działania. W aktualnej postaci projekt „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” został wzbogacony o rozdział poświęcony opisowi systemu wdrażania oraz poszerzony o tabelę finansową. Zaktualizowana wersja programu jest spójna z dokumentami regionalnymi (Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020), narodowymi (Narodowe Strategiczne ramy Odniesienia) i unijnymi (Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, Strategia Lizbońska).O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013