Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

SIWIZ RPO WSL / Informacje ogólne

SIWIZ RPO WSL - informacje ogólne

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotował System Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (SIWIZ RPO WSL). Pełni on funkcję Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO Województwa Śląskiego.

Główne cele SIWIZ RPO WSL:

  • zapewnienie narzędzia informatycznego do wypełniania i przesyłania dokumentów (wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, harmonogramy, ankiety trwałości)
  • trwały system archiwizowania procesów, dokumentów
  • łatwiejsze standaryzowanie dokumentów, elementów wdrażania RPO
  • ograniczenie dokumentacji (wersji papierowych)
  • usprawnienie i przyśpieszenie procesu wdrażania programu operacyjnego.

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL beneficjenci są zobowiązani stosować moduł Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (EWA) a w przypadku wniosków o płatność moduł Elektronicznego Wniosku o Płatność (EWP).

SIWIZ RPO WSL został uruchomiony dla obsługi Działań/Poddziałań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (bez Działań/Poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).


Schemat zgłoszenia wniosku za pomocą EWA/EWP:

  1. Zalogowanie się do systemu,
  2. Wypełnienie zgodnie z instrukcją i zatwierdzenie formularza wniosku w module EWA/EWP,
  3. Pobranie wersji PDF wniosku wraz z wygenerowaną sumą kontrolną, wydrukowanie oraz podpisanie wniosku,
  4. Złożenie podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013