Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Promocja

2008-04-01

Ruszyła strona internetowa Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pod adresem www.scp-slask.pl uruchomiło własną witrynę internetową.

Na stronie internetowej znajdą się wszelkie dokumenty i wytyczne dla beneficjentów, informacje na temat konkursów oraz aktualności związane z bieżącą działalnością ŚCP.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełni rolę Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia we wdrażaniu następujących Poddziałań RPO WSL:
  • Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa,
  • Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
  • Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
  • Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa
  • Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma swoją siedzibę w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 47O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013