Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Promocja

2008-05-14

Konkurs dotacji

„Fundusze strukturalne na poziomie Narodowej Strategii Spójności”, to konkurs dotacji ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, skierowany do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Celem konkursu jest naukowe wsparcie wszystkich procesów realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, co przyczyni się do zbudowania efektywnej współpracy pomiędzy Ministerstwem a partnerami społeczno-gospodarczymi w zakresie aplikowania, programowania i zarządzania środkami strukturalnymi w Polsce.

O dotacje mogą ubiegać się:

  • uczelnie wyższe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz 1365, z późn. zm.) oraz ośrodki badawczo rozwojowe w rozumieniu art. 1 ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.)., których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne
  • pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne
  • organizacje pozarządowe

Wartość dofinansowania udzielanego przez MRR:

  • minimalne – 30 000 zł
  • maksmalne – 80 000 zł
  • minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 20 proc. kosztów kwalifikowalnych wnioskowanego projektu

Terminy składania wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz załącznikami można składać do 31 maja 2008 r. (I nabór) oraz do 31 lipca 2008 r. (II nabór). Projekty muszą zostać zrealizowane do 31 grudnia 2008 r.

Ponizej link do strony,  gdzie znajdują się szczegóły konkursu.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013