Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Promocja

2008-06-02

Spotkanie z beneficjentami RPO WSL

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL organizuje w dniu 9 czerwca br. spotkanie z Beneficjentami Programu, którzy realizują bądź będą realizować projekty wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Spotkanie posłuży omówieniu stanowisk Instytucji Zarządzającej RPO WSL oraz Instytucji Koordynującej NSRO w zakresie postępowania z tymi projektami, do czasu ukazania się znowelizowanych przepisów - Prawo ochrony środowiska, ustawy dot. ocen oddziaływania na środowisko oraz innych ustaw, które będą zgodne z dyrektywami UE.

Ponieważ problem ma charakter horyzontalny i dotyczy wielu programów operacyjnych realizowanych w ramach NSRO, to nie uda się na tym spotkaniu rozwiać wszelkich wątpliwości z nim związanych, ale na pewno pozwoli ono odpowiednio zidentyfikować problem i przedstawić możliwości dostosowania dokumentacji projektowej do procedury oceny oddziaływania na środowisko, która będzie zgodna z Dyrektywą środowiskową.

Zapraszamy Beneficjentów RPO WSL na spotkanie w dniu 9 czerwca br. do Katowic, do Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim. Początek spotkania o godzinie 12.00.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo regulowania udziału w spotkaniu, dając pierwszeństwo podmiotom, które mieszczą się w kategorii beneficjentów Programu. Proszę o dokonanie elektronicznej rejestracji udziału w spotkaniu na stronie internetowej w okienku: szkolenia.O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013