Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Wyniki

2009-11-26

Projekt Kluczowy wybrany do dofinansowania

Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu Projektu Kluczowego Gospodarcza Brama Śląska-etap I-uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. (uchwała nr 2826/320/III/2009 r. z dnia 06.11.09 r.)

Projekt został złożony przez władze miasta Jaworzno w ramach I priorytetu Badania i Rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przesiębiorczość, poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu poprzemysłowego po byłej kopalni Kościuszko. Poważnym problemem miasta są położone w jego centrum duże obszary zdegradowane na skutek eksploatacji górniczej jak i powierzchniowej czego dowodem są liczne składowiska i place poprzemysłowe. W sposób znaczący obniża to atrakcyjność inwestycyjną miasta. 

Dzięki pieniądzom pozyskanym z RPO WSL, tak zwana strefa Kościuszko, położona w samym centrum miasta zostanie w pełni uzbrojona tworząc gotowy do zagospodarowania i atrakcyjny  gospodarczo teren inwestycyjny o centrotwórczym przeznaczeniu usługowym.

Wartość całego projektu wynosi ponad 20 mln zł z czego 13,3 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013