Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Promocja

2010-02-02

Zmiana wytycznych w ramach KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – system zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych

22 stycznia 2010 roku zmieniono Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych w ramach krajowych programów operacyjnych.

W wytycznych wprowadzono 12 zmian merytorycznych. Dotyczyły one m.in. zdefiniowania pojęć „przygotowanie projektu" i „wdrożenie projektu" oraz terminów ogłaszania zaktualizowanej listy projektów indywidualnych. Ponadto skrócono termin na podpisanie pre-umowy z 6 miesięcy do 1 miesiąca do dnia publikacji listy, natomiast w odniesieniu do projektów z listy rezerwowej zrezygnowano z obowiązku zawarcia pre-umowy.

Warto również zwrócić uwagę na wprowadzenie możliwości prowadzenie równoległej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W wytycznych znalazł się także zapis poświęcony roli Instytucji Strategicznej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w systemie zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych. Umożliwiono także IZ ukształtowanie zakresów kompetencji i odpowiedzialności w zakresie zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, w zależności od specyfiki danego programu operacyjnego oraz bieżących wymagań.

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013