Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / RPO WSL / Uszczegółowienie
Kategoria: Dokumenty

2010-06-22

Uszczegółowienie RPO WSL - 17.06.2010

17 czerwca 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1436/384/III/2010 przyjął aktualizację Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie).

Aktualizacja dokumentu objęła następujące obszary:

• Opis priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość;

• Opis priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast

• Opis priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna;

• Zał. 1 - Indykatywna tabela finansowa - szczegółowy budżet RPO WSL;

• Zał. 2 - Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL;

• Zał. 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania;

• Zał. 4 - Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji;

• Zał. 5 - Realizacja Strategii Lizbońskiej,

• Zał. 6 - Kryteria wyboru projektów (zgodnie ze zmianami zaakceptowanymi przez Komitet Monitorujący RPO WSL);

• Zał. 8 - Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WSL na lata 2007-2013;

• Zał. 9 - Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu RPO WSL;

• Zał. 10 - Słowniczek;

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian zostały przedstawione w rejestrze zmian.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013