Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe
Kategoria: Wyniki

2010-12-17

Nabór 06.02.01-094/10 Rewitalizacja - "duże miasta" – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W związku ze złożeniem uzupełnionych wniosków warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej, zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta" (nr naboru 06.02.01-094/10).

W konkursie złożono 64 projekty. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 52 projekty o łącznej wartości dofinansowania 402 520 229,44 PLN. Negatywną ocenę uzyskało 11 projektów, które ubiegały się o dofinansowanie w wysokości 74 211 441,00 PLN., natomiast 1 projekt, który został warunkowo dopuszczony do oceny merytoryczno-technicznej, uzyskał zgodę na przedłużenie terminu złożenia dokumentacji.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013