Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Instrumenty finansowe / fundusze zwrotne i pożyczkowe / informacje ogólne
Kategoria: Promocja

2010-12-22

Dofinansowanie przedsiębiorczości

W wyniku konkursu dla Poddziałania 1.1.1. "Infrastruktura rozwoju gospodarczego" RPO WSL na dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości – wyłoniono 4 fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, które opracowały najlepsze projekty wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego:

Fundusz Górnośląski SA w Katowicach

Agencję Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu

Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach

To największy program wsparcia adresowany do MŚP w regionie. Łącznie w ramach konkursu rozdysponowano kwotę prawie 70 mln zł.

Projekty realizowane przez wyłonione podmioty są atrakcyjnym uzupełnieniem podobnych usług finansowych realizowanych przez banki, jednak na korzystniejszych dla przedsiębiorców zasadach. Z jednej strony obejmują one niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłat, z drugiej zaś – możliwość karencji w spłacie kredytu. Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na cele inwestycyjne lub obrotowe. Celem tak pomyślanego wsparcia jest stymulowanie działalności firm dopiero stawiających pierwsze kroki na rynku i będących w okresie intensywnego rozwoju.

Oferty pożyczek dostępne są dla przedsiębiorców od trzeciego kwartału 2010 roku. Można się o nie starać, składając odpowiedni wniosek do wybranego funduszu. Co warte podkreślenia, nie obowiązują tu żadne wyszczególnione terminy naboru, lecz środki dostępne są na bieżąco, do 2015 roku włącznie.

Szczegółowe warunki ustala każdy fundusz z osobna. Poniżej wypunktowano najważniejsze kwestie. Bardziej dokładne informacje dostępne są na stronach internetowych oraz osobiście/telefonicznie w punktach informacyjnych.

 

Fundusz Górnośląski SA w Katowicach

W ramach uruchomionego przez Fundusz Górnośląski Śląskiego Funduszu Pożyczkowego na wsparcie mogą liczyć MŚP prowadzące działalność gospodarczą od minimum 12 miesięcy.

W przypadku pożyczki na cele inwestycyjne firma może skorzystać z rocznej karencji w spłacie kredytu, okres jego spłaty jest rozłożony na 7 lat, a wysokość pożyczki wynosi od 25 tysięcy zł do 600 tysięcy zł. Wkład własny wymagany jest na poziomie 20% wartości pożyczki.

W przypadku pożyczki na cele obrotowe czas karencji i spłaty należności ulega skróceniu i nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

osobiście: Fundusz Górnośląski SA, ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice

oraz telefonicznie: 32/ 200 84 44 / 00

 

Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu

W ramach funduszu udzielane są pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa śląskiego. Pożyczki przeznaczone są na inwestycje oraz finansowanie zakupów o charakterze nie konsumpcyjnym, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy, bądź utrzymany zostanie dotychczasowy stan zatrudnienia. Maksymalna kwota pożyczki, która może zostać udzielona na podstawie jednej umowy wynosi 80 000,00 zł. Minimalna wysokość wkładu własnego w przedsięwzięcie współfinansowane pożyczką powinna wynosić 30%. Pożyczki udzielane są na okres nie przekraczający 36 miesięcy, w szczególnych przypadkach nawet do 60 miesięcy. Maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

osobiście: ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

oraz telefonicznie: 32/ 266 50 41, 32/ 293 36 10, wewn. 708

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA

Pożyczka udzielana jest od kwoty 10 tysięcy zł do 250 tysięcy zł przy wymaganym wkładzie własnym na poziomie 15%.

Spłata rozłożona na maksimum 60 miesięcy. Istnieje możliwość karencji w spłacie kredytu na okres do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

osobiście: ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. 115 (w budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego), 42-202 Częstochowa

oraz telefonicznie: 34/ 373 10 96, kom. 609 980 444

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów i pożyczek dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność od minimum 6 miesięcy, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Zasady udzielania poręczeń:

• poręczenie do wysokości 300 000,00 zł,

• nie więcej niż 50% kapitału kredytu lub pożyczki,

• maksymalnie na okres 60 miesięcy,

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

osobiście: Śląskie Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., ul. Astrów 10, pokój 209, 40-045 Katowice

oraz telefonicznie: 32/ 785 85 85
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013