Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb pozakonkursowy / PRS-bieżące informacje

2011-03-21

Aktualizacja PRS-ów

Zarząd Województwa Śląskiego 25 marca br., zaktualizował listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach PRS-ów.

Aktualizacja PRS-ów  była wynikiem powstania oszczędności finansowych na dotychczas przyjętych listach  projektów.  W celu zagospodarowania powstałych oszczędności podjęta została decyzja o przeniesieniu części projektów z list rezerwowych PRS na listy podstawowe, co umożliwi ich dofinansowanie. Aktualizacja poprzedzona została konsultacjami z liderami PRS-ów, w wyniku których ustalono ich obecny zakres .

 Dla nowych projektów,  które znalazły się na listach podstawowych wyznaczono następujące terminy:

- złożenie wniosku o dofinansowanie projektu -  do 31 grudnia 2011 r.
- zakończenie oceny projektu - do 31 marca 2012 r.
- podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - do 30 czerwca 2012 r.

W tym roku planowana jest jeszcze jedna aktualizacja list projektów w ramach PRS-ów, a przygotowania do niej rozpoczną się w II połowie br. roku. Oszczędności, które zostaną wygenerowane w późniejszym czasie, w stosunku do planowanej aktualizacji, będą już realokowane do puli konkursowej - bez konieczności sporządzania aktualizacji Programów.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013