Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Instrumenty finansowe / JESSICA / dokumenty

2010-09-22

Zakończenie konsultacji nowego Poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA

Publikujemy wyniki przeprowadzonych konsultacji projektu zmian w zakresie nowego Poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA.

W dniach od 2 do 16 czerwca odbyły się konsultacje dla jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w zakresie nowego Poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA. Uwagi zgłosili przedstawiciele pięciu miast: Czeladzi, Częstochowy, Gliwic, Rudy Śląskiej oraz Sosnowca.

Efektem konsultacji było doprecyzowanie zapisów URPO WSL w kwestii celu, rodzaju projektu, trybu przeprowadzenia naboru wniosku o dofinansowanie oraz maksymalnego udziału środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem IZ RPO WSL.

Wydział Rozwoju Regionalnego pragnie podziękować wszystkim podmiotom, które wzięły udział w konsultacjach nowego poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA.

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013