Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Instrumenty finansowe / JESSICA / wdrażanie

2011-01-25

JESSICA - przygotowania do pierwszego naboru

Trwają prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem pierwszego otwartego naboru w ramach Inicjatywy JESSICA. W tym naborze zostaną wyłonione Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), które następnie ogłoszą nabory skierowane do potencjalnych projektodawców.

Termin ogłoszenia naboru dla FROM-ów jest przewidziany na koniec marca br.

Obecnie, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz firma TPA HORWATH, wybrana przez EBI do pełnienia funkcji konsultanta biznesowego, analizuje rynek pod kątem identyfikacji potencjalnych FROM-ów oraz Projektów Miejskich. W związku z tym w pierwszej połowie marca planuje się organizację konferencji, na którą zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani pełnieniem funkcji FROM. Szczegóły związane z organizacją spotkania zostaną podane już wkrótce na naszej stronie.

Po wyborze FROM-ów zostanie zorganizowana kolejna konferencja skierowana do projektodawców, na której zostaną przekazane szczegółowe warunki rozpatrywania wniosków o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA.

Nadal zachęcamy wszystkich zainteresowanych wsparciem Projektów Miejskich do wypełnienia ankiety i odesłania jej pod wskazany adres.

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013