Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Wytyczne IZ / Promocja
Kategoria: Promocja

2011-06-01

Zaktualizowane wytyczne w zakresie informacji i promocji (wersja z maja 2011 r.)

31 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

- dostosowania zapisów Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji do znowelizowanych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie promocji i  informacji 

- zmiany w zakresie obliczania wartości projektu, którą obecnie określa się na podstawie kursu walut Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania obliczenia, tj. miesiąca podpisania umowy o dofinansowanie projektu

- określenia zasady stosowania elementów informacyjno-promocyjnych w przypadkach działań dotyczących projektów współfinansowanych z dwóch lub większej liczby programów/funduszy w ramach NSS

Zmiany wprowadzone niniejszymi Wytycznymi (w stosunku do poprzedniej wersji Wytycznych) obowiązują od dnia ich podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl tj. od 1 czerwca 2011 roku.

Aktualny link do kursu wymiany PLN/EUR Europejskiego Banku Centralnego:

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.htmlPlik PDF Wytyczne [404kB]

Plik PDF Rejestr zmian [140kB]


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013