Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe

2011-08-26

Zmiana stanowiska Prezesa UKE w sprawie art. 7 megaustawy – informacje dla beneficjentów Działania 2.1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, że 22 sierpnia br. na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawił się Komunikat dotyczący modyfikacji stanowiska Prezesa UKE w sprawie świadczenia przez JST bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu.

Zważywszy na różne możliwości świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usługi bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu, Prezes UKE stoi na stanowisku, iż bez względu na obrany model świadczenia usługi dostępu do Internetu - bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranego w drodze przetargu podmiotu - JST każdorazowo musi wpisać się do Rejestru JST prowadzonego przez Prezesa UKE, oraz wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody i określenie warunków na świadczenie tego typu usług, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

JST świadczące/planujące świadczyć usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych zobowiązana jest każdorazowo wystąpić do Prezesa UKE z zapytaniem, czy wykonywanie planowanej przez JST działalności w telekomunikacji podlega procedurze, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy. Działania w tym zakresie powinny być również zawsze poprzedzone konsultacjami z lokalnymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, a wyniki tych konsultacji przekazane Prezesowi UKE wraz z zapytaniem/wnioskiem.

IZ RPO WSL zaleca zapoznanie się z w/w stanowiskiem.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013