Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Informacje dodatkowe

2011-08-30

Nowe opracowania prawne do wykorzystania przy inwestycjach szerokopasmowych - dla beneficjentów Działania 2.1.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępne są opinie prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków (w tym IRU) w Regionalnych Programach Operacyjnych oraz warunków udostępnienia infrastruktury publicznej przedsiębiorcom i użytkownikom końcowym w ramach pomocy de minimis.

W pierwszym opracowaniu zdefiniowana jest między innymi dzierżawa w formie IRU, polegająca na przekazaniu innemu podmiotowi infrastruktury telekomunikacyjnej (najczęściej kanalizacji kablowej, kabla lub włókna światłowodowego) do używania i pobierania pożytków, przy czym następuje to na okres bliski przewidywanemu okresowi ekonomicznej eksploatacji takiej infrastruktury oraz za wynagrodzeniem bliskim jej wartości rynkowej, płaconym na początku obowiązywania umowy (następnie uiszczane są niskie, najczęściej miesięczne opłaty za utrzymanie łącza i kalkulowane w oparciu o koszty utrzymania). W typowej umowie IRU korzystający nie ma opcji nabycia własności infrastruktury po zakończeniu umowy.

Drugie opracowanie przedstawia między innymi warunki udostępnienia infrastruktury publicznej na rynku hurtowym, a więc dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności w ramach pomocy de minimis.

IZ RPO WSL zachęca do zapoznania się z w/w opracowaniami.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013