Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Perspektywa 2014+ / Instrumenty doradcze

Zespół ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR), w celu zapewnienia efektywnego wdrażania polityki regionalnej, samorządy województw zobowiązane są do przygotowania 16 ramowych zintegrowanych programów regionalnych (RZPR).

Województwo Śląskie, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, powołało Zespół ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020, w skład którego, oprócz przedstawicieli wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, weszli: dotychczasowi marszałkowie województwa śląskiego jako Rada Marszałków, reprezentanci subregionów, a także Pan dr Krzysztof Wrana w charakterze konsultanta strategicznego.

W trakcie posiedzeń zespołu omawiane będą kluczowe kwestie dotyczące nowego okresu programowania 2014-2020 (m.in. dot. warunkowości makroekonomicznej oraz koncentracji tematycznej) oraz problematyka związana z nową koncepcją polityki rozwoju regionalnego (wspieranie mocnych stron regionu, terytorialny wymiar polityki).

 Osoby do kontaktu:

Urszula Machlarz, e-mail: umachlarz@slaskie.pl nr tel. (32) 77 40 345
Mariusz Węglorz, e-mail: mweglorz@slaskie.pl nr tel (32) 77 40 345

 
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013