Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Perspektywa 2014+ / Partner 3

2012-01-24

Zgłaszamy projekty w ramach bazy PARTNER 3

Rusza PARTNER 3, tj. narzędzie służące identyfikacji projektów województwa śląskiego dla przyszłej perspektywy finansowej.

Pierwszym etapem bazy PARTNER 3 jest wyznaczenie koordynatorów do  zarządzania zgłaszanymi projektami, odzwierciedlającymi potrzeby inwestycyjne regionu, we współpracy m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu.

W dniach 24-27 stycznia br. odbędą się inauguracyjne spotkania w subregionach (Katowice, Częstochowa, Rybnik, Bielsko-Biała), skierowane do koordynatorów bazy, których rekrutacja odbyła się w grudniu 2011 r. Dalszy nabór na koordynatorów odbywać się będzie poprzez indywidualne konsultacje z administratorem bazy.

Spotkania te mają na celu przestawienie aktualnych propozycji Komisji Europejskiej nt. polityki spójności w perspektywie 2014-2020, jak również zaprezentowanie narzędzia PARTNER 3.

Drugim obecnie realizowanym etapem funkcjonowania bazy jest zgłaszanie propozycji projektów, do czego gorąco Państwa zachęcamy. Sposób zgłaszania projektów do PARTNER 3 został opisany w Instrukcji obsługi narzędzia PARTNER 3, dostępnej na stronie /?grupa=2&art1=1323250077&art=1323248060&id_m=240

Aktualnie trwają prace nad weryfikacją listy koordynatorów bazy. Po ich zakończeniu podjęte zostaną kroki w celu jej upublicznienia.  

W razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Mickoś - numer telefonu: (032) 77 40 342 (Wydział Rozwoju Regionalnego)

Anna Woźniak (32) 77 40 199 (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego)
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013