Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Pozostałe dokumenty

2012-03-30

Poradnik dla beneficjentów budujących infrastrukturę szerokopasmową w ramach Działania 2.1.

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił samorządom kolejną opinię prawną, której celem jest ułatwienie samorządom prowadzenia inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Tym razem jest to poradnik dotyczący zamówień publicznych i koncesji w ramach projektów związanych z inwestycjami w sieci szerokopasmowe.

Poradnik zawiera teoretyczne i praktyczne wskazówki dotyczące podstawowych modeli realizacji zadań wynikających z regulacji zawartych w Ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Przedstawione w nim analizy powinny pozwolić beneficjentom z jednej strony na podjęcie decyzji dotyczących wyboru modelu właściwego dla przyjętych założeń, z drugiej - na przeprowadzenie procedury wyboru podmiotu, któremu realizacja tych zadań zostanie powierzona zgodnie z postanowieniami prawa właściwymi dla wybranego modelu.

Poradnik zawiera także wzory podstawowych dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania (z wyłączeniem postanowień umownych).
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013