Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Dokumenty / Trwałość projektów

2011-11-03

Ankiety dotyczące trwałości projektów

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca RPO WSL zobowiązana jest do monitorowania projektów współfinansowanych z EFRR w okresie trwałości projektów, tj. 5 lat od daty zakończenia projektu rozumianej jako data dokonania ostatniej refundacji poniesionych wydatków.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca RPO WSL wprowadziła procedury monitorowania projektów m.in. poprzez ankiety trwałości.

Celem ankiety jest sprawdzenie trwałości projektu realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 pod kątem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

Beneficjenci zobowiązani są do wypełniania ankiety wyłącznie na pisemne wezwanie Instytucji Zarządzającej.

W przedmiotowej sprawie osobami udzielającymi wszelkich wyjaśnień są Pani Magdalena Wołk-Jankowska oraz Pani Monika Kubińska Tel. 32 77 40 153.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013