Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2012-10-12

Szkolenie z rozliczania projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów RPO WSL 2007-2013 na szkolenie na temat rozliczania projektów unijnych.

Celem szkolenia będzie przybliżenie jego uczestnikom podstawowych zasad rozliczania projektów w ramach funduszy strukturalnych, zasad poprawnego opracowania wniosków o płatność.

 

Termin: 18 października 2012 r.

Temat szkolenia: Rozliczanie projektów unijnych

Godziny szkolenia: 9.00-16.00

Miejsce: Katowice, Budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11b, aula nr 7

 

O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których należy dokonać za pomocą załączonego formularza.

Uczestnictwo w szkoleniu informacyjno-szkoleniowym zostanie potwierdzone przez organizatora drogą mailową.

Szczegółowych informacji udziela: Bogna Krzyzińska, tel. 32 77 40 191, bkrzyzinska@slaskie.pl

UWAGA:

Ze względu na fakt, że szkolenia są bezpłatne, a wszelkie koszty są pokrywane ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń, dając pierwszeństwo beneficjentom RPO WSL.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013