Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Perspektywa 2014+ / Konsultacje w ramach RPO WSL

2013-08-08

Spotkania subregionalne dotyczące konsultacji II Projektu RPO WSL 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Od 21 do 29 sierpnia br. z odbędzie się cykl subregionalnych spotkań konsultacyjnych w: Częstochowie, Rybniku, Bielsku-Białej i Katowicach.

W ramach spotkań zostanie omówiona druga wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zaprezentowane zostaną również projekty dokumentów Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram spotkań:

21 sierpnia br. – Bielsko-Biała

• 23 sierpnia br. – Częstochowa

• 26 sierpnia br. – Rybnik

• 29 sierpnia br. – Katowice

Rejestracji na poszczególne spotkania należy dokonać przez formularze rejestracyjne znajdujące się poniżej.Plik PDF Agenda Rybnik [254kB]


O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013