Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Ewaluacja / Badania ewaluacyjne / Ogłoszenia

2014-02-14

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pt. „Ekspertyza dotycząca opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Głównym celem ekspertyzy jest zweryfikowanie wskaźników produktu oraz rezultatu strategicznego wpisanych w aktualną wersję RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR, a następnie opracowanie metodologii pomiaru i oszacowanie realistycznych wartości dla poszczególnych wskaźników.

Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące zadania Wykonawcy:

1. przeprowadzenie oceny wskaźników rezultatu strategicznego i produktu zawartych w aktualnej wersji RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR,
2. opracowanie metodologii wyliczenia wartości poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu strategicznego wraz z uzasadnieniem wyboru tej metodologii,
3. oszacowanie realistycznych i weryfikowalnych wartości bazowych dla wskaźników rezultatu strategicznego, pośrednich dla wskaźników produktu i docelowych zarówno dla wskaźników produktu i rezultatu strategicznego,
4. wyznaczenie spośród wskaźników produktu na poziomie poszczególnych osi priorytetowych „kamieni milowych” czyli wskaźników oceny wykonania.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013