Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Perspektywa 2014+ / Konsultacje w ramach RPO WSL

2014-08-06

Podsumowanie konsultacji społecznych Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014–2020, wersja 2.0.

Wydziały Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pragną serdecznie podziękować za aktywny udział w konsultacjach społecznych Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wersja 2.0.oraz Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja 2.0.

W ramach prowadzonych w okresie 21.05. – 23.06.2014 r. konsultacji społecznych obu dokumentów zgłoszono uwagi , które zostały poddane gruntownej analizie.

Ponadto, w celu realizacji zasady partnerstwa zorganizowano cykl spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Subregionów w Katowicach, Częstochowie, Rybniku i Bielsku-Białej, posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego oraz spotkanie Zespołu ds. opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wszystkim osobom i podmiotom, które włączyły się w proces konsultacji dziękujemy za głos w toczącej się dyskusji dotyczącej wsparcia ze środków EFS i EFRR w ramach perspektywy 2014+, jak również podkreślamy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do zakresu i form wsparcia będą uwarunkowane uwagami Komisji Europejskiej do projektu RPO WSL na lata 2014-2020, stąd raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie opublikowany po zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013