Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Wyniki

2014-09-01

Infrastruktura rozwoju gospodarczego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1581/359/IV/2014 z 28.08.2014 r. dokonał aktualizacji Uchwały nr 2914/302/IV/2013 z 23.12.2013 r. z późn. zm.

Uchwała dotyczy wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru nr 01.01.01-135/13 dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, typ projektu nr 2: kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL 2007-2013. Aktualizacja uchwały spowodowana jest wyborem do dofinansowania z listy rezerwowej projektu Miasta Zabrze pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze - etap II.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013