Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Dokumenty

2014-11-21

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w poszczególnych subregionach na dzień 30 września 2014 r.

Postęp we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na III kwartał 2014 r.

Alokacja RPO WSL 2007-2013 wynosząca 1 747 104 507 euro (EFRR) na dzień 30 września 2014 r. stanowiła kwotę 7 311 394 108 zł (środki przeliczone zostały zgodnie z algorytmem ministerstwa finansów przy kursie 1 euro=4,2145 zł).

Najważniejsze informacje dotyczące stanu wdrażania:

Od początku okresu programowania do dofinansowania wybrano 4 970 projektów, których wnioskowane dofinansowanie wynosiło ponad 7,26 miliarda złotych, czyli 99,3% alokacji.

Stan kontraktacji na 30 września 2014 r. to 4 933 umowy na kwotę dofinansowania 7,2 miliarda złotych (EFRR), co stanowi 98,5% alokacji programu.

Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 wypłacono już ponad 5,5 miliarda złotych (76% alokacji).

Do końca trzeciego kwartału 2014 r. zakończono realizację 4 096 projektów.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013