Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2014-12-11

Inicjatywa JESSICA w perspektywie 2007-2013

Ostatnia szansa na sfinansowanie projektów rewitalizacyjnych na Śląsku w ramach Inicjatywy JESSICA  na zasadach obowiązujących w perspektywie 2007- 2013.

W związku z pozostałą pulą środków pieniężnych cały czas jest możliwość sfinansowania projektów rewitalizacyjnych na Śląsku w ramach Inicjatywy JESSICA na zasadach obowiązujących w perspektywie finansowej 2007-2013 i w oparciu o kryteria Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA.

BOŚ Bank, w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej, oferuje pożyczkę oprocentowaną już od 1% (WIBOR3M minus 2,5 p.p., minimum 1% w stosunku rocznym) - bez prowizji i opłat za obsługę. Okres kredytowania wynosi nawet 15 lat.

Wartość pożyczki to około 3 mln PLN w ramach pomocy de minimis. W przypadku de minimis finansowanie może dotyczyć również projektów rozpoczętych, w przypadku których poniesione nakłady będą stanowiły wkład własny. W odniesieniu do Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej powyższe ograniczenie kwotowe nie obowiązuje, natomiast pomoc może być udzielona na Nową inwestycję, a prace inwestycyjne mogą rozpocząć się po złożeniu wniosku w ramach instrumentu finansowego JESSICA. Wartość Pożyczki (w ramach de minimis i RPI) nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt musi być ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Agnieszka Damaszek, Dyrektor Sprzedaży w Centrum Korporacyjnym BOŚ Banku w Katowicach, tel. (32) 604 51 48 / mail: agnieszka.damaszek@bosbank.pl

Liliana Bielas-Kostyra, Doradca Korporacyjny w Centrum Korporacyjnym BOŚ Banku w Katowicach, tel. (32) 604 51 31/ mai:liliana.bielas-kostyra@bosbank.pl
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013