Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności

2015-02-24

WSPIERAMY PROJEKTY MIEJSKIE

JESSICA – inicjatywa powołana przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Rozwoju Europy.

JESSICA jest jednym z ważniejszych instrumentów wspierających inwestycje na obszarach miejskich. Pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym. Na realizację inicjatywy w Polsce przeznaczono 257 mln euro, ze środków korzysta pięć województw: pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie oraz mazowieckie.

Polega na odejściu od tradycyjnego mechanizmu - udzielania bezzwrotnych dotacji, na rzecz mechanizmu odnawialnego - udzielanie zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, wkładów kapitałowych, czy gwarancji). Mechanizm JESSICA umożliwia zatem, w odróżnieniu od mechanizmu dotacyjnego, wielokrotne wykorzystanie tych samych środków. Innymi słowy, JESSICA stwarza możliwość przedłużenia dostępności funduszy unijnych przeznaczonych na realizację projektów rewitalizacyjnych. Na wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA mogą liczyć takie projekty, jak przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą mogły mieścić się np. galerie, teatry, sale koncertowe, kina czy centra konferencyjne. Aby zwiększyć ich rentowność, można wydzielić w nich przestrzeń na cele komercyjne.

Środki na wdrożenie Inicjatywy JESSICA w naszym regionie pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Środki na wdrożenie Inicjatywy JESSICA

W 2010 r. została podpisana Umowa o finansowaniu pomiędzy Województwem Śląskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), który pełni rolę Funduszu Powierniczego dla Inicjatywy JESSICA. link:

Podpisanie umowy EBI

W październiku 2011 r. podpisana została umowa operacyjna pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Ochrony Środowiska. Umowa stanowiła zakończenie procesu wyboru Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla wdrażania tego Instrumentu w województwie śląskim.

Podpisanie umowy z FROM

Do chwili obecnej podmioty uprawnione mogły starać się o kredyty na preferencyjnych warunkach:

• preferencyjne oprocentowanie kredytu oparte na stawce referencyjnej WIBOR3M minus 2,5% p.a. (nie mniej niż 1% p.a.);

• brak prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu z wyjątkiem prowizji rekompensacyjnej określonej w umowie inwestycyjnej;

• w przypadku kredytu uzupełniającego Bank pobiera opłaty zgodnie z taryfą opłat i prowizji;

• długi okres kredytowania do 15 lat;

• możliwość karencji w spłacie kapitału do 2 lat;

• brak minimalnej i maksymalnej kwoty kredytu.

Co dalej...

W ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego są zaprogramowane pieniądze, w wysokości 48 mln euro, na kontynuację Instrumentu JESSICA. Obecnie przygotowujemy się do przeprowadzenia niezbędnych działań służących wybraniu Funduszu Powierniczego oraz instytucji, która w obecnej perspektywie (lata 2014-2020) będzie realizowała zadania Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich.

Następnie zostaną opracowane szczegółowe warunki udzielania kredytów, co umożliwi podjęcie kolejnych starań, potencjalnych kredytobiorców starających się o wsparcie dla realizacji projektów miejskich.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl

jak również do zapisywania się do naszego newslettera /newsletter/

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi, które towarzyszą trwającej od początku lutego br., kampanii promocyjnej JESSICA w województwie śląskim.

 




O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013