Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Aktualności
Kategoria: Szkolenia

2015-03-23

Spotkania dotyczące Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020

Od 9 do 20 marca br. z inicjatywy Wydziału Rozwoju Regionalnego, Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie, Rybniku, Bielsku-Białej i Katowicach odbył się cykl spotkań subregionalnych, w których łącznie udział wzięło ponad 400 osób..

Spotkania były poświęcone omówieniu Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020, pierwszym odbywającym się po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  • spotkanie informacyjne dla Subregionu Centralnego miało miejsce 9 marca br. w Katowicach, w Sali Kolumnowej, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23,
  • spotkanie informacyjne dla Subregionu Północnego miało miejsce 13 marca br. w Częstochowie, w Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121,
  • spotkanie informacyjne dla Subregionu Zachodniego miało miejsce 18 marca br. w Rybniku, w sali nr 264, II piętro, w nowej części Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.
  • spotkanie informacyjne dla Subregionu Południowego, odbyło się 20 marca br. w Bielsku-Białej, w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1.

Podczas spotkań omówiono:

  • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 (wersja z 5 marca 2015 r.), część EFRR oraz EFS,
  • Kontrakt Terytorialny,
  • elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie.

Zapowiedziano też, że pierwsze konkursy planowane są już na II kwartał br. i będą dotyczyły następujących działań:

2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (bez e-zdrowia)

5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

3.2. Innowacje w MŚP

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów, wraz z kompletną dokumentacją, pojawią się na stronie internetowej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

Wszystkie prezentacje wykorzystane podczas spotkań znajdują się poniżej.
O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013